BLHTML.se

BLHTML.se / Webb Programmering / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML Projekt / AJaB /

 
  AJaB funktioner 8570 2
JavaScript funktioner från javascript/ajab.js:

funktion:  Beskrivning:  
clr();Raderar alla skickade variabler.
send('variable1=1&variable2=otherthing');Variabler som skall skickas med anrop.
Inkluderar $data_? variabler
object('id');document.getElementById(x) vilket okbject anropet skall returnera data till
getvalue('id');Skickar värdet från HTML objekt id
blhtml('#BLHTML#');Exekvera HTML/BLHTML kod
echo(ID, 'page');Datablad som skall returneras
url('www.adress');Öppna www.adress

data_? Objekt värden:
Alla $data_1 till $data_10 skickas när funktion send(); anropas.
Därefter Om object data_11 är satt kontrolleras data_12.
Om object data_11 inte är satt kontrolleras inte data_12.

Anledningen till variablerna data_? är att kunna sätta variabler från databladet och skicka med dessa automatiskt från statisk skriven kod som ligger utanför våran virtuella skapade miljö (från object på HTML sidan).

Värderna från data_? skickas till BLHTML datablad $data_? för bearbetning.

Mer information:
 • AJaB
 • #PLOPP#
 •   Execvera blhtml från Javascript 1372 0
  echo(ID, 'page') Exemplet använder $data_0 och $data_1. Därför används $data_3 till detta exempel.

  Exempel:
  <center>
  #PLOPP onclick(clr(); object('flower'); send('a=-1'); echo(11, 'C');) value(preview)#

  #PLOPP onclick(object('flower'); blhtml('#1 id=11#<input id=data_3 type=hidden value=0><br>');) value(1)#
  #PLOPP onclick(object('flower'); blhtml('#2 id=11#<input id=data_3 type=hidden value=1><br>');) value(2)#
  #PLOPP onclick(object('flower'); blhtml('#3 id=11#<input id=data_3 type=hidden value=2><br>');) value(3)#
  #PLOPP onclick(object('flower'); blhtml('#4 id=11#<input id=data_3 type=hidden value=3><br>');) value(4)#
  #PLOPP onclick(object('flower'); blhtml('#5 id=11#<input id=data_3 type=hidden value=4><br>');) value(5)#

  #PLOPP onclick(clr(); object('flower'); send('a=1'); echo(11, 'C');) value(next)#
  <br><br>

  <div id=flower>
  #1 id=11#<input id=data_3 type=hidden value=0></div>
  </center>
  • Knapparna 1 till 5 anropar EJ ett datablad utan skickar BLHTML kod som exekveras och returneras.
  • <input id=data_3 type=hidden value=?>
   Sparar/talar om aktuell bild för kanpparna preview och next
  • <div id=flower>#1 id=11#<input id=data_3 type=hidden value=0></div>
   HTML Ut objekt.
   Innehållet skrivs ut när sidan skapas.
  Datablad: 11, C
  #DATA[i[+]] post=set type=fieldlist#

  #SUM value($data_3 $a) return=data_3#
  #IF($data_3 < 0) then(#$data_3=29#)#
  #IF($data_3 > 29) then(#$data_3=0#)#
  #DATA[data_3] id=data_3 post=hidden#

  #PIC no($i[$data_3])#
  • 5 st BLHTML Bilderna sparas i arrayen $i[+]
  • #SUM value($data_3 $a) return=data_3#
   Adderar $a till $data_3
   Om knapp preview är $a=-1, om next är $a=1
  • #IF# kontrollerar att $data_3 inte är större eller mindre än de bilder vi vill visa
  • #DATA[data_3] id=data_3 post=hidden#
   Sätter det aktuella värdet $data_3 till den virtuella HTML objektet
  • #PIC no($i[$data_3])# Skriver ut aktuell bild
  Utresultat:


  BLHTML flower

  Mer information:
 • AJaB funktioner
 •   Exempel 2767 0
  Bildgalleri från start sidan:

  Bilderna läses in från tabell blomma Bilderna är satta under Mina bilder 1 till 5 Om du har fler bilder är det bara att ändra max värdet för $data_1 Att lagra bild informationen i en tabell kan vara bra om du vill gruppera bilderna för att styra vilka bilder som skall visas.

  Sida som anropar ID=8 page=C
  Antal bilder:<br>
  <a onclick="
  clr(); object('bar'); send('a=-1'); echo(8, 'C');"><img src="images/left.png" alt=previous border=0></a>
  #DATA[data_2] id=data_2 post=new size=3 value=5 class=txtbox#
  <a onclick="clr(); object('bar'); send('a=1'); echo(8, 'C');"><img src="images/right.png" alt=next border=0></a><br>

  <div id=
  bar style="height: 60;"><input id=data_1 type=hidden value=#$data_1#>#1 id=11 width=50##2 id=11 width=50##3 id=11 width=50##4 id=11 width=50##5 id=11 width=50##DATA[data_1] id=data_1 post=hidden value=0#</div>

  Sida som anropas: ID=8 page=C
  #SUM value($data_1 $a) return=data_1#

  #IF($data_1 < 0) then(#$data_1=29#)#
  // Om bild -1 visa sista bilden
  #IF($data_1 > 29) then(#$data_1=0#)# // Om sista bilden visa första

  #IF($data_2) then(#$m=$data_2#) else(#$m=5#)# // Visa $m antal bilder
  #IF($m > 14) then(#$m=14#)# // Visa MAX 14 bilder

  #DATA[flowers] id=11 post=set field=blomma type=fieldlist# // Tar ut bilderna från datakonto 11
  <input id=data_1 type=hidden value=#$data_1#> // Sparar aktuell bild data_1

  #: loop#
  #PIC id=11 no($flowers[$data_1]) width=50#
  // Skriver ut bild: $flowers[$data_1]

  // Tar ut nästa bild från informationen hämtad från tabell blomma
  #SUM value($data_1 1) return=data_1##IF($data_1 > 29) then(#$data_1=0#)#

  #SUM value($n 1) return=n#
  // Räknar upp antalet visade bilder
  #IF($n < 5) then(#GOTO loop#)# // Sätter att vi visar 5 bilder

  Samma exempel med #DO#:
  #SUM value($data_1 $a) return=data_1#
  #IF($data_1 < 0) then(#$data_1=29#)#
  #IF($data_1 > 29) then(#$data_1=0#)#
  #IF($data_2) else(#$data_2=5#)#
  #IF($data_2 > 14) then(#$data_2=14#)#

  <input id=data_1 type=hidden value=#$data_1#>

  #DO from=1 to=30 skip=$data_1 limit=$data_2 loop=true
          value(#PIC id=11 no($post) width=50#)
  #

  Utresultat:
  Antal bilder:

  BLHTML flowerBLHTML flowerBLHTML flowerBLHTML flowerBLHTML flower

  Mer information:
 • AJaB funktioner
 • #DO#
 • DO med AJAB Asynkron stegning
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP Nej till mjukvarupatent! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  BLHTML flower
  Sidan är skapad med BLHTML0.0947 sekunder
  Free Software
  gnu
  fsfe
  BLHTML rekommenderar:
  BLHTML rekommenderar
  ubuntu
  Kate
  Opera
  Firefox